Banner

This site is co-financed by European Social Fund through Human Resources Development Program 2007 - 2013

Română (România)English (United Kingdom)French (Fr)
Informatii legate de starea proiectului PRDEX
There are no translations available.

Vă mulțumim pentru consecvența cu care solicitați informații despre starea financiară a proiectului PREDEX și dorim să vă asigurăm, o dată în plus, că echipa managerială proiectului, precum și conducerea Universității Valahia din Târgoviște sunt alături de dvs. în acest demers. Vă atașăm prezentului articol situația cererilor de rambursare pentru proiectul PREDEX din care se poate observa care este perioada de validare a cererilor.

Tabelul cererilor de rambursare pentru proiectul PREDEX

Data cererii de rambursare ……………. Data aprobării

28-04-2011 ……………………………………..02-03-2012

14-03-2012……………………………………….08-02-2013

17-04-2013……………………………………….

Vă aducem la cunostință că în cursul acestei lunii, echipa de management întreprinde demersurile necesare pentru depunerea următoarei cereri de rambursare, datorită faptului că în perioda scursă de la ultima cerere depusă au fost realizate cheltuieli.

Varianta integrală a răspunsului la întrebările dvs. legate de stadiul proiectului PREDEX se găsește pe pagina de forum: Doctoranzii întreabă, Managerul răspunde

 

For detailed information about other programs jointly financed by the European Union, please visit www.fonduri-ue.ro

This report does not necessarily represent the official position of the European Union and the Romanian Government