Bannière

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Română (România)English (United Kingdom)French (Fr)
Info Proiect
Sinteza participarii doctoranzilor la activitatile anului 1
There are no translations available.

La final de anul 1 de implementare a proiectului PREDEX, echipa de management a sintetizat participarea doctoranzilor la activitatile desfasurate.

Reyultatul acestei sinteze poate fi urmarit in fisierul pdf.

 
Grup țintă
There are no translations available.

Domeniul Contabilitate

Nr. crt.NumeConducator stiintificAfilierea
1 Barbu Costel Prof. univ. dr. Popa Stefan UVT
2 Daus Gabriela Loredana Prof. univ. dr. Cucui Ion UVT
3 Dragulescu R Prof. univ. dr. Niculescu Maria UVT
4 Ilie Ana Maria Prof. univ. dr. Vasile Emilia UVT
5 Ionete  Selina Prof. univ. dr. Niculescu Maria UVT
6 Lupu  Maria Prof. univ. dr. Vasile Emilia UVT
7 Minea Valentina Prof. univ. dr. Man Mariana UVT
8 Neagu  Liliana Prof. univ. dr. Popa Stefan UVT
9 Nitoi  Nicoleta Prof. univ. dr. Todea Nicolae UVT
10 Panoiu Andreea Prof. univ. dr. Popa Stefan UVT
11 Petrescu Claudia Maria Prof. univ. dr. Todea Nicolae UVT
12 Stanciu Vlad Viorel Prof. univ. dr. Todea Nicolae UVT
13 Tabirca Alina Iuliana Prof. univ. dr. Niculescu Maria UVT
14 Vladaia Madalina Lucia Prof. univ. dr. Todea Nicolae UVT
15 Calan Ioana Prof. univ. dr. Briciu Sorin UAB
16 Putan Alina Prof. univ. dr. Briciu Sorin UAB
17 Topor Ioan-Dan Prof. univ. dr. Briciu Sorin UAB
18 Pop Ioana-Iuliana Prof. univ. dr. Briciu Sorin UAB
19 Danescu Andreea-Cristina Prof. univ. dr. Briciu Sorin UAB

 

Domeniul Management

Nr. crt.NumeConducator stiintificAfilierea
1 Boteanu Carmen-Mihaela Prof. univ. dr. Petrescu Marius UVT
2 Gheorghiu Iuliu-Marin Prof. univ. dr. Popescu Delia UVT
3 Goldbach Felix-Constantin Prof. univ. dr. Stegaroiu Ion UVT
4 Mitroi Loredana-Georgiana Prof. univ. dr. Stegaroiu Ion UVT
5 Moise  Alin-Mihaela Prof. univ. dr. Pargaru Ion UVT
6 Motoc Andrei-Aurelian Prof. univ. dr. Grigorescu Adriana UVT
7 Nicoae Elena-Daniela Prof. univ. dr. Popescu Constanta UVT
8 Nita-Balasescu Teodor-Cezar Prof. univ. dr. Jardat Mohammad UVT
9 Piturlea Marius Prof. univ. dr. Stegaroiu Ion UVT
10 Rusescu Gheorghe Prof. univ. dr. Grigorescu Adriana UVT
11 Totolici Aurel Prof. univ. dr. Popescu Constanta UVT
12 Tudorache Ana-Maria Prof. univ. dr. Popescu Constanta UVT
13 Vencu Florentin Prof. univ. dr. Stegaroiu Ion UVT
14 Odagiu Cristian

Prof. univ. dr. Grigorescu Adriana

UVT

 

Domeniul Inginerie Electrica

Nr. crt.NumeConducator StiintificAfiliereA
1 Caciula Ion Prof. univ. dr. Colțuc Dinu UVT
2 Diaconu Mihai Emil Prof. univ. dr. Andrei Horia UVT
3 Ghita Marius Robert Prof. univ. dr. Andrei Horia UVT
4 Gurgu Alexandru Gabriel Prof. univ. dr. Vasile Nicolae UVT
5 Mirita Florin Prof. univ. dr. Vasile Nicolae UVT
6 Necula Daniel Prof. univ. dr. Vasile Nicolae UVT
7 Nicolae Delia Prof. univ. dr. Colțuc Dinu UVT
9 Marin Florentina Oana

Prof. univ. dr. Andrei Horia

UVT

 

Domeniul Ingineria Materialelor
Nr. crt.NumeConducător științificAfilierea
1

Acmola Leila

Prof. univ. dr. Ioniță Gheorghe UVT
2

Iancu Rusandica

Prof. univ. dr. Ion Rodica UVT
3 Ion Ioana Mirabela Prof. univ. dr. Nicolae Angelescu UVT
4 Musat Dorian Prof. univ. dr. Gaba Aurel UVT
5

Nicolescu Georgian Mihail

Prof. univ. dr. Bacinschi Zorica UVT
6 Priceputu Ionut Lucian Prof. univ. dr. Bacinschi Zorica UVT
7 Stanciu Darius Prof. univ. dr. Nicolae Angelescu UVT
8 Togan Valentin Cristian Prof. univ. dr. Ioniță Gheorghe UVT
9 Udriste Mihai Prof. univ. dr. Gaba Aurel UVT

 

Domeniul Inginerie Mecanica

Nr. crt.NumeConducator StiintificAfilierea
1 Iancu Andreea-Nicoleta Prof. univ. dr. Filip Viviana UVT
2 Kufner  Andreea-Georgiana Prof. univ. dr. Filip Viviana UVT
3 Marcut Simona-Elena Prof. univ. dr. Gheorghe Gheorghe UVT
4 Vasile  Gheorghe Prof. univ. dr. Marin Cornel UVT

 

Domeniul Istorie

Nr. crt.NumeConducator StiintificAfilierea
1 Anania Iulia Cornelia Prof. univ. dr. Opris Ioan UVT
2 Doroftei Flori  Lacramioara Prof. univ. dr. Sbarna Gheorghe UVT
3 Dragan Elena Prof. univ. dr. Trambaciu Stefan UVT
4 Enescu Caraulea Daniela Prof. univ. dr. Opris Ioan UVT
5 Florea Ana maria Prof. univ. dr. Sbarna Gheorghe UVT
6 Hasnas Irina Prof. univ. dr. Opris Ioan UVT
7 Herta Adrian Alexandru Prof. univ. dr. Stanciu Ioan UVT
8 Ion Mihaela Lucia Prof. univ. dr. Opris Ioan UVT
9 Radu Alexandru Prof. univ. dr. Stanciu Ioan UVT
10 Rogozea Octavian Cristian Prof. univ. dr. Carciumaru Marin UVT
11 Soare Ancuta Elena Prof. univ. dr. Trambaciu Stefan UVT
12 Soare Georgeta Prof. univ. dr. Calafeteanu Ioan UVT
13 Stancu Razvan Prof. univ. dr. Trambaciu Stefan UVT
14 Talmaciu Bogdan Ion Prof. univ. dr. Calafeteanu Ioan UVT
15 Tudor Emanuel Prof. univ. dr. Carciumaru Marin UVT
16 Vasile Elena Roxana Prof. univ. dr. Carciumaru Marin UVT
17 Boc Ovidiu-Valentin Prof. univ. dr. Marza Iacob UAB
18 Bucur Mirel-Vasile Prof. univ. dr. Stanescu Florin UAB
19 Drimbareanu Matei Prof. univ. dr. Marza Eva UAB
20 Grumezea Lavinia Prof. univ. dr. Drasoveanu Florin UAB
21 Russu Sorin-Valer  Prof. univ. dr. Tatay Cornel Alexandru UAB

 

Domeniul Filologie
Nr. crt.NumeConducător științificAfilierea
1 Cristea Alexandra Prof. univ. dr. Braga Mircea UAB
2 Duban Adriana-Carina Prof. univ. dr. Cublesan Constantin UAB
3 Mihaila Silviu-Constantin Prof. univ. dr. Cublesan Constantin UAB
4 Vrabie Melania-Elena Prof. univ. dr. Popa Mircea UAB
 
Activitatile proiectului
There are no translations available.

Activităţile proiectului se desfășoară în strânsă legătură cu programul doctoranzilor din fiecare domeniu de doctorat din cadrul Școlilor Doctorale ale Solicitantului și Partenerului, fără a se suprapunerea cu activităţile doctoranzilor ca beneficiar al unui loc finanţat de către MECTS. Aplicarea sistemului Licenta-Masterat-Doctorat presupune realizarea doctoratului, în mod normal, de-a lungul a trei ani, primul an pentru «Programul de pregătire universitară avansată» și următorii doi prin «Programul de cercetare știinţifică» care permite realizarea tezei și susţinerea publică în vederea obţinerii titlului de doctor. În acest context, activităţile proiectului trebuie să includă diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi prin desfășurarea unor activităţi care să vină în întâmpinarea pregătirii suplimentare a doctoranzilor prin posibilităţi de documentare greu accesibile altfel (cu precădere în primul an), stagii practice în întreprinderi, companii, organizarea de șantiere-școală în care se regăsesc subiectele proiectelor de cercetare ale viitoarelor teze de doctorat (cu deosebire în anii 2-3).

Activităţile care se derulează în cadrul proiectului sunt:

A1. Evaluarea și selecţia grupului ţintă;
A2. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi sub formă de bursă;
A3. Organizarea și derularea mobilităţilor naţionale și transnaţionale, intra și intersectoriale ale doctoranzilor;
A4. Sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinţe și seminarii internaţionale;
A5. Dezvoltarea, actualizarea și întreţinerea bazelor de date privind programele doctorale; susţinerea și dezvoltarea colecţiei „Baza de date” a Scolii doctorale, precum și a revistei de Cercetări Doctorale, în vederea sprijinirii doctoranzilor pentru valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul proiectului;
A6. Îmbunătăţirea parteneriatului dintre universităţi-centre de cercetare și mediul economic în cadrul ciclului de studii de doctorat prin promovarea de reţele și încheierea de parteneriate/acorduri de colaborare știinţifică cu instituţii de profil interne și internaţionale în vederea diversificării activităţilor de documentare/pregătire/cercetare a doctoranzilor;
A7. Organizarea de seminarii, conferinţe știinţifice de cercetare doctorală;
A8. Evaluarea rezultatelor activităţii de cercetare a doctoranzilor din grupul ţintă;
A9. Monitorizarea mobilităţilor interne și transnaţionale de către experţii proiectului și completarea rapoartelor intermediare de mobilitate care permit aprecierea eficacităţii mobilităţii;
A10. Derularea de activităţi inovatoare prin integrarea doctoranzilor în echipele de cercetare ale Solicitantului și Partenerului;
A11. Organizarea de conferinţe tematice privind egalitatea de gen și egalitatea de șanse, nediscriminarea și respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă și protecţia mediuluii;
A12. Organizarea cursului și seminarului privind managementul și epistemologia cercetării știinţifice;
A13. Schimburi și abordare integrată a bunelor practici în cadrul vizitelor de studiu ale doctoranzilor și conducătorilor de doctorat la universităţi din U.E. care dispun de centre de excelenţă în domeniile de cercetare ale proiectului;
A14. Școală de vară interdisciplinară cu participarea grupului ţinta și a experţilor pe termen lung precum și a unor experţi internaţionali pe termen scurt;
A15. Derularea de activităţi aferente managementului de proiect, monitorizare proiect, raportare;
A16. Publicitatea proiectului, diseminarea rezultatelor prin activităţi de informare;
A17. Crearea și administrarea website-ului proiectului.

 
There are no translations available.

Monitorizare productie stiintifica

Evidenta lunara Targoviste

ianuarie 2012

februarie 2012

martie 2012

aprilie 2012

mai 2012

prezentat

publicat

prezentat

publicat

prezentat

publicat

prezentat

publicat

prezentat

publicat

-

3 din care: 3B+

-

4 din care: 1B+, 3 fara cotatie

-

2 din care: 1 B+, 1 B

2

2 din care: 2 fara cotatie

9

-

 Evidenta perioadei ianuarie 2012 – mai 2012 Targoviste + Alba Iulia

Total lucrari prezentate: 19

Total lucrari publicate: 20

 Evidenta perioadei decembrie 2010 – mai 2012 Targoviste + Alba Iulia

Total lucrari prezentate: 125

Total lucrari publicate 115


Monitorizare indicatori proiect la data de 01.04.2011

Ca urmare a realizării activităţilor propuse prin proiect se au în vedere o serie de indicatori. Acesti indicatori vor fi actualizati pe parcursul desfasurarii proiectului in momentul depunerii unei cereri de rambursare. La data depunerii cererii de rambursare numărul 1 (aprilie 2011) valorile prognozate și cele realizate sunt prezentate în următoarele tabele:

Indicatori de output:

Indicator Valoare prognozata Valoare realizata la data depunerii cererii de rambursare nr. 1
R1: Numărul de doctoranzi sprijiniţi 80 80
R2: Numărul școlilor doctorale implicate 2 -
R3: Numărul de luni de mobilitate transnaţionale 400 -

 

 

 

 

 

 

- Indicatori de rezultat:

Indicator Valoare prognozata Valoare realizata pana la data depunerii cererii de rambursare nr. 1
R4: Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor 80% -

R5: Numărul de lucrări știinţifice realizate de doctoranzi în domeniul tezei de doctorat, din care

200 40
- numarul de lucrări publicate 120 20

- prezentate la conferinţe, seminarii, sesiunii de cercetare

80 20
R6: Rapoarte de cercetare validate de consiliile facultăţilor 80 -
R7: Antrenarea doctoranzilor în echipele de cercetare din cadrul centrelor acreditate sau asociaţiilor profesionale și încurajarea acestora pentru abordarea proiectelor si granturilor de cercetare proprii, număr doctoranzi 50 30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori adiţionali:

Indicator

Valoare prognozata

Valoare realizata pana la data depunerii cererii de rambursare nr. 1

R8: Realizare website de proiect 1 1
R9: Conferinţe tematice 6 -
R10: Curs de management și epistemologia cercetării știinţifice 1 -
R11: Participări la conferinţe și simpozioane 100 -
R12: Revista Cercetări Doctorale 3 apariții -
R13: Mobilităţi Interne 50 -
R14: Scoli de Vară 2 -
R15: Număr de protocoale nou încheiate 10 -
R16: Conferinţe de cercetare doctorală 6 -
R17 : Dezvoltarea, actualizarea si intretinerea bazelor de date privind programele doctorale 50

 

 

 

 

  

 

 
Echipa proiectului
There are no translations available.

 

Echipa de management:

 • Manager proiect: Prof.univ.dr. Maria NICULESCU
 • Coordonator proiect partener: Prof. univ. dr. Sorin BRICIU
 • Responsabil financiar: Mihaela CĂRUNTU
 • Consilier juridic: Cristina BRATU

 

Echipa de implementare:

 

Secretariat

 • Gabrea Ramona - Domeniul Management
 • Manea Raluca - Domeniul Contabilitate şi Ştiinţe Inginereşti
 • Neaga Iulia - Domeniul Istorie

Lista conducatorilor de doctorat (experți pe termen lung):

A. DOMENIUL CONTABILITATE

 1. Prof.univ.dr. CUCUI Ion
 2. Prof.univ.dr. MAN Mariana
 3. Prof.univ.dr. MUNTEANU Victor
 4. Prof.univ.dr. NICULESCU Maria
 5. Prof.univ.dr. POPA Ştefan
 6. Prof.univ.dr. TODEA Nicolae
 7. Prof.univ.dr. VASILE Emilia

B. DOMENIUL MANAGEMENT

 1. Prof.univ.dr. GRIGORESCU Adriana
 2. Prof.univ.dr. JARADAT Mohammad
 3. Prof.univ.dr. PÂRGARU Ion
 4. Prof.univ.dr. PETRESCU Marius
 5. Prof.univ.dr. POPESCU Delia Mioara
 6. Prpf.univ.dr. POPESCU Constanţa
 7. Prof.univ.dr. STEGĂROIU Ion

C. DOMENIUL ISTORIE

 1. Prof.univ.dr. CALAFETEANU Ionel
 2. Prof.univ.dr. CÂRCIUMARU Marin
 3. Prof.univ.dr. OPRIS Ioan
 4. Prof.univ.dr. SBÎRNA Gheorghe
 5. Prof.univ.dr. STANCIU Ion
 6. Prof.univ.dr. TRÎMBACIU Stefan
 7. Prof.univ.dr. VERGATTI Radu Stefan

D. DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

 1. Prof.univ.dr. ANGELESCU Nicolae
 2. Prof.univ.dr. BACINSCHI Zorica
 3. Prof.univ.dr. GABA Aurel
 4. Prof.univ.dr. ION Rodica
 5. Prof.univ.dr. IONITA Gheorghe

E. DOMENIUL INGINERIE ELECTRICA

 1. Prof.univ.dr. ANDREI Horia - Leonard
 2. Prof.univ.dr. COLTUC  Dinu
 3. Prof.univ.dr. NICOLAE Vasile
 


Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europeane sau a Guvernului Romaniei