Banner

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Română (România)English (United Kingdom)French (Fr)

Monitorizare productie stiintifica

Evidenta lunara Targoviste

ianuarie 2012

februarie 2012

martie 2012

aprilie 2012

mai 2012

prezentat

publicat

prezentat

publicat

prezentat

publicat

prezentat

publicat

prezentat

publicat

-

3 din care: 3B+

-

4 din care: 1B+, 3 fara cotatie

-

2 din care: 1 B+, 1 B

2

2 din care: 2 fara cotatie

9

-

 Evidenta perioadei ianuarie 2012 – mai 2012 Targoviste + Alba Iulia

Total lucrari prezentate: 19

Total lucrari publicate: 20

 Evidenta perioadei decembrie 2010 – mai 2012 Targoviste + Alba Iulia

Total lucrari prezentate: 125

Total lucrari publicate 115


Monitorizare indicatori proiect la data de 01.04.2011

Ca urmare a realizării activităţilor propuse prin proiect se au în vedere o serie de indicatori. Acesti indicatori vor fi actualizati pe parcursul desfasurarii proiectului in momentul depunerii unei cereri de rambursare. La data depunerii cererii de rambursare numărul 1 (aprilie 2011) valorile prognozate și cele realizate sunt prezentate în următoarele tabele:

Indicatori de output:

Indicator Valoare prognozata Valoare realizata la data depunerii cererii de rambursare nr. 1
R1: Numărul de doctoranzi sprijiniţi 80 80
R2: Numărul școlilor doctorale implicate 2 -
R3: Numărul de luni de mobilitate transnaţionale 400 -

 

 

 

 

 

 

- Indicatori de rezultat:

Indicator Valoare prognozata Valoare realizata pana la data depunerii cererii de rambursare nr. 1
R4: Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor 80% -

R5: Numărul de lucrări știinţifice realizate de doctoranzi în domeniul tezei de doctorat, din care

200 40
- numarul de lucrări publicate 120 20

- prezentate la conferinţe, seminarii, sesiunii de cercetare

80 20
R6: Rapoarte de cercetare validate de consiliile facultăţilor 80 -
R7: Antrenarea doctoranzilor în echipele de cercetare din cadrul centrelor acreditate sau asociaţiilor profesionale și încurajarea acestora pentru abordarea proiectelor si granturilor de cercetare proprii, număr doctoranzi 50 30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori adiţionali:

Indicator

Valoare prognozata

Valoare realizata pana la data depunerii cererii de rambursare nr. 1

R8: Realizare website de proiect 1 1
R9: Conferinţe tematice 6 -
R10: Curs de management și epistemologia cercetării știinţifice 1 -
R11: Participări la conferinţe și simpozioane 100 -
R12: Revista Cercetări Doctorale 3 apariții -
R13: Mobilităţi Interne 50 -
R14: Scoli de Vară 2 -
R15: Număr de protocoale nou încheiate 10 -
R16: Conferinţe de cercetare doctorală 6 -
R17 : Dezvoltarea, actualizarea si intretinerea bazelor de date privind programele doctorale 50

 

 

 

 

  

 

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europeane sau a Guvernului Romaniei