Banner

Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Română (România)English (United Kingdom)French (Fr)
Stadiul derularii proiectului
 1. Comunicare privind castigarea proiectului in vederea selectarii grupului tinta (A16)
 2. S-a finalizat activitatea Evaluarea si selectia grupului tinta (A1)
 3. A fost lansat site-ul proiectului (A17)
 4. A avut loc conferinta de lansare a proiectului "Pregatire doctorala de excelenta pentru societatea cunoasterii" (A16)
 5. S-a desfasurat seminarul de instruire cu privire la: Raportul de activitate si demersul tehnic si operational privind crearea bazelor de date (A5)
 6. A inceput derularea de activităţi inovatoare privind facilitarea comunicarii de catre doctoranzii cuprinsi in proiectul PREDEX in limbaj de specialitate (A10)
 7. Sunt in curs de derulare activitatile de organizare si derulare a mobilitatilor nationale si internationale (A3) si acordarea de sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinte si seminarii internationale (A4)
 8. S-a primit prefinantarea pentru PREDEX
 9. S-a finalizat activitatea A12 Participarea la cursul privind Managementul și Epistemologia Cercetării Stiinţifice
 10. S-a finalizat activitatea A11 - Participarea la conferinţe tematice aferenta anului I de proiect prin desfasurarea conferintei Mediul si Dezvoltarea Durabila care a vut loc in data de 29 septembrie
 11. S-a finalizat activitatea aferenta anului I A14 - Participarea la scoala de vara interdiscipinara prin manifestarea care a avut loc la Alba Iulia in dara de 28-31 iulie 2011
 12. S-a finalizat activitatea aferenta anului I A7 - Participarea la seminarii, conferinte stiintifice specifice fiecarui domeniu de doctorat organizate de beneficiar in cadrul proiectului prin manifestarea care a avut loc in data de 30 septembrie 2011 la Sala Mare a Centrului de Conferinţe al Universităţii Valahia din Târgovişte
 13. Sunt în curs de derulare activităţile A3 şi A13 respectiv: Organizarea și derularea mobilităţilor naţionale și transnaţionale, intra și intersectoriale ale doctoranzilor şi Schimburi și abordare integrată a bunelor practici în cadrul vizitelor de studiu ale doctoranzilor și conducătorilor de doctorat la universităţi din U.E. care dispun de centre de excelenţă în domeniile de cercetare ale proiectului;
 14. Primire observatii la cererea de rambursare nr. 1. S-a raspuns la acesta in termenul legal de 5 zile
 15. Vizita la OIPOSDRU in data de 12.06.2012 a managerului de proiect pentru a verifica si discuta despre posibilitatea obtinerii sumei de bani aferenta cererii de rambursare nr. 2

 16. În perioada 4-6 iulie o echipă OI-POSDRU a procedat la monitorizarea derulării proiectului PREDEX. Echipa a analizat implementarea fiecărei activităţi a proiectului din punct de vedere tehnic şi financiar şi a făcut recomandări pentru continuarea activităţii în bune condiţii.

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europeane sau a Guvernului Romaniei